• Робота з управління ризикам проводиться в компанії на всіх рівнях управління. Хоча в 2015 році компанія не мала окремого підрозділу з управління ризиками, роботу з внутрішніх контролів та управління ризиками було інтегровано в інші процеси діяльності компанії в рамках організаційної структури. Робота з управління ризиками побудована так, щоб здійснювати безперервний моніторинг та контроль, своєчасне виявлення та послідовне управління ризиками, що пов'язані з діяльністю групи, забезпечувати безперешкодний канал інформації та комунікації щодо виявлених наявних чи потенційних ризиків. Елементи системи управління ризиками включають посадові інструкції, нормативні акти, норми корпоративної культури, методики та процедури компанії.

  Значним елементом системи внутрішнього контролю в 2015 році була функція внутрішнього аудиту. В 2015 році департаментом внутрішнього аудиту було проведено 17 перевірок виробничої та фінансово-господарської діяльності та окремих операцій на 14 підприємствах групи.

  У грудні 2015 року постановою Кабінету ­Міністрів України №1002 затверджено новий статут Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", згідно з яким у групі впроваджується дієва система внутрішнього контролю шляхом створення функцій управління ризиками, комплаєнса та внутрішнього фінансового контролю. Група має на меті забезпечити, щоб система корпоративного управління й ухвалення рішень включала всебічну оцінку ризиків, а також побудувати свої бізнес-процеси з урахуванням системи внутрішнього контролю цих процесів, ґрунтуючись на найкращих практиках та використовуючи досвід передових світових компаній. З цією метою в травні 2016 року в структурі Нафтогазу створено службу управління ризиками та введено посаду керівника з управління ризиками, які безпосередньо підпорядковуються наглядовій раді Компанії.

  Основними завданнями служби управління ризиками стане:

  • впровадження стандартів управління ризиками та найкращих світових практик;

  • ідентифікація всіх ризиків, які становлять загрозу стабільності діяльності, фінансовій стійкості, безпеці та здоров'ю персоналу, навколишньому середовищу та досягненню стратегічних цілей групи;

  • проведення аналізу ідентифікованих ризиків з метою найбільш правильної оцінки їх наслідків і ймовірності їх виникнення;

  • розроблення стратегії реагування, дієвих заходів мінімізації негативних наслідків виявлених ризиків та попередження їх виникнення в подальшій діяльності групи;

  • управління ризиками згідно з розробленими заходами;

  • моніторинг та контроль за виконанням розроблених заходів.

  Основні ризики, які можуть спричинити істотний негативний вплив на наші виробничі показники, грошові потоки і фінансовий стан, наведені нижче.

   

  ГАЛУЗЕВІ РИЗИКИ

  Ризики, пов'язані з залежністю від єдиного постачальника імпортованого природного газу

  До 01.10.15 Нафтогаз був гарантованим постачальником газу для промислових споживачів, річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн куб. м, та підприємств, що здійснюють виробництво теплової енергії. На період з 01.10.15 до 31.03.17 на компанію покладено обов"язки продавати природний газ постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів та релігійних організацій, а також постачати природний газ виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії. Крім того, згідно з розпорядженням КМУ від 10.12.15 №1307-р Нафтогаз визначено постачальником "останньої надії" строком на три роки. Укртрансгаз також частково використовує імпортований природний газ для забезпечення своїх виробничо-технологічних потреб. Для виконання покладених на Нафтогаз обов'язків та забезпечення безперебійної роботи ГТС України компанія має закуповувати природний за кордоном, оскільки обсяг газу, що видобувається в Україні, є недостатнім. З 2009 до 2014 року Нафтогаз закуповував основні обсяги імпортованого природного газу в Газпрому відповідно до довгострокового контракту за цінами, які не відповідали ринковим. Залежність від одного постачальника за таким довгостроковим контрактом може не тільки негативно впливати на здатність Нафтогазу забезпечувати споживачів України природним газом, а й загрожувати безперебійності та надійності роботи ГТС, збільшувати політичні ризики, погіршувати фінансовий стан компанії.

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
  Диверсифікація джерел постачання імпортованого газу

  Група вживає активних заходів із диверсифікації джерел постачання імпортованого природного газу з країн ЄС. Частка імпорту з країн ЄС виросла з 25% у 2014 році до 60% у 2015 році.

  Технічна можливість прийому природного газу в напрямку України з країн Європи складає 61,1 млн куб. м на добу, в т. ч. з Польщі — 4,3 млн куб. м, з Угорщини — 16,8 млн куб. м, зі Словаччини — 40 млн. куб. м. 29.05.15 між Нафтогазом та оператором ГТС Угорщини (FGSZ LTD) було підписано угоду про взаємодію між операторами газотранспортних систем (interconnection agreement). Група надалі сприятиме переговорам щодо підписання прямих угод про взаємодію (interconnection agreement) з суміжними європейськими країнами (Словаччиною, Румунією) з метою запровадження та розширення "віртуального" реверсу в Україну. З метою забезпечення зростання обсягу фізичних поставок природного газу з Європи Укртрансгазом здійснюється підготовка ТЕО для будівництва нового газопроводу "Україна-Польща". Для збільшення кількості та географічної диверсифікації джерел постачання триває переговорний процес з Туреччиною щодо можливості організації проходу LNG танкерів через Босфорсь­ку протоку до України.

  Диверсифікація європейських постачальників

  За напрямком контрактної диверсифікації постачальників імпортованого газу Компанія в 2015 році збільшила кількість своїх контрагентів. Нафтогаз закуповує природний газ лише у провідних та надійних західних компаній, підтримуючи диверсифікований портфель постачальників. З 11 компаній, які постачали нам природний газ у 2015 році, 6 публічних компаній мали рейтинг інвестиційного класу.

  Збільшення обсягів реверсних поставок газу

  Запровадження "прямої взаємодії" між операторами ГТС України і Словаччини в точці з'єднання "Вельке Капушани" (Словаччина) в напрямку ГВС "Ужгород". Підписання угоди про взаємодію (interconnection agreement) в цій точці між суміжними операторами ГТС, Укртрансгазом та Eustream a.s., дозволило б розширити реверсну потужність поставок природного газу в Україну до 120 млн куб. м на добу з сьогоднішніх 40 млн куб. м на добу. Компанія й надалі братиме активну участь у перемовинах з генеральними директоратами з енергетики і конкуренції та оператором словацької ГТС для запровадження "прямої взаємодії" у зазначеній точці.

  Максимізація видобутку газу в Україні

  Пріоритетним напрямком капітальних вкладень групи є сегмент видобутку природного газу, що має на меті максимізацію обсягів власного видобутку газу, яка дозволить зменшити залежність від імпортних джерел газу.

  Ризики, пов'язані з залежністю від одного споживача послуг з транзиту

  Найбільш прибутковим сегментом діяльності групи є транспортування природного газу. Транспортування природного газу здійснюється групою для Газпрому відповідно до контракту, укладеного в 2009 році на 10 років. Контрактом визначено розмір ставки на транспортування. Керівництво групи вважає, що фактичні обсяги транспортування газу за період з 2010 до 2014 року були значно нижчими за базовий обсяг, визначений у контракті. При цьому рівень плати за транспортування природного газу жодного разу не переглядався відповідно до європейських принципів ціноутворення на послуги з транспортування газу, що призводило до додаткових збитків групи. При цьому інші споживачі цих послуг відсутні. Газпром проводить політику постачання природного газу в обхід території України (за заявою Газпрому обсяг транзиту з 2020 року буде значно зменшено), що може вкрай негативно вплинути на діяльність групи.

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
  Забезпечення отримання компенсації за завдані у минулому збитки та застосування європейських принципів до плати за транзит за контрактом з Газпромом

  У жовтні 2014 року компанія звернулася до Стокгольмського Арбітражного трибуналу з проханням винести арбітражне рішення стосовно перегляду плати за транспортування природного газу територією України згідно з контрактом між компанією і Газпромом. Група очікує, що за результатами Арбітражу будуть застосовані європейські принципи тарифоутворення, і тариф на транспортування газу за контрактом з Газпромом буде переглянуто. Окрім цього, за результатами Арбітражу буде ухвалене рішення щодо обґрунтованості вимог групи щодо базового обсягу транспортування газу, гарантованого Газпромом. З 01.01.16 НКРЕКП встановила тарифи на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для точок входу і точок виходу, розташованих на державному кордоні України, із застосуванням RAB-методології. Нафтогаз звернувся до Газпрому з вимогою застосування цих тарифів під час транзиту природного газу Газпрому до країн Європи за чинним контрактом. Оскільки зазначене питання залишається невирішеним, компанія включила вимоги щодо переходу на нові тарифи на транзит з 01.01.16 до позову за контрактом на транзит природного газу. До приведення договірних відносин у відповідність до нормативних документів НКРЕКП надання компанією послуг з транзиту природного газу Газпрому здійснюється на умовах, що діяли в 2015 році.

  Диверсифікація послуг з транспортування газу

  Компанія сприяє створенню єдиного інфраструктурного та комерційного газового простору України, Польщі, Словаччини, й Угорщини, а також організації єдиного східноєвропейського газового хабу, що дозволить групі здійснити диверсифікацію споживачів послуг з транспортування та зберігання природного газу.

  Ризики, пов'язані з цінами на нафту, природний газ та нафтопродукти

  Ціни на нафту, природний газ та нафтопродукти суттєво впливають на фінансові показники групи. Оскільки імпортна складова в загальному обсязі споживання природного газу залишається суттєвою, падіння цін на природний газ на європейських газових ринках позитивно впливає на результати діяльності групи (за винятком діяльності з видобутку природного газу в Єгипті та передачі Укрнафтою газу для виробництва аміаку). З іншого боку, зменшення цін на нафту та нафтопродукти призводить до погіршення фінансових показників.

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
  Оптимізація витрат групи

  Група вживає заходів зі зменшення операційних та капітальних витрат, пов'язаних з видобутком нафти, для забезпечення належного рівня прибутковості та ліквідності при зменшенні цін на нафту та нафтопродукти. Також, залежно від поточних та довгострокових прогнозів цін на вуглеводні група вносить коригування в програми реалізації інвестиційних проектів як за кордоном, так і в Україні.

  Ухвалюючи рішення щодо придбання імпортованого газу для закачування до ПСГ, також береться до уваги цінова кон'юнктура ринку.

  Ризик, пов'язаний із зменшенням транзиту нафти

  В умовах політичної нестабільності у взаємовідносинах між Україною та Російською Федерацією, а також значного падіння світових цін на нафту, коли зростають ризики перерозподілу традиційних ринків збуту між основними країнами-експортерами нафти, існує загроза подальшого зменшення обсягу транспортування нафти транзитом через територію України до країн Центральної Європи.

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
  Пошук альтернативних шляхів транспортування нафти

  Група веде активний пошук нових замовників транспортних послуг, в першу чергу, з країн Каспійського регіону, які мають достатній ресурс нафти і зацікавлені у виході на нові ринки збуту, і відповідно у пошуку шляхів постачання нафти на ці ринки.
  З іншого боку, ведеться робота зі споживачами нафти, в першу чергу, європейськими нафтопереробними заводами з метою інформування останніх щодо можливих шляхів диверсифікації поставки нафти.

  ПРАВОВІ РИЗИКИ

  Ризики, пов'язані з державним регулюванням нафтогазової галузі

  Кабміном покладено спеціальні обов'язки (ПСО) на державні компанії НАК "Нафтогаз України", ПАТ"Укргазвидобування" та приватних постачальників газу (Постанова КМУ від 01.10.2015 №758 ). Для цих категорій споживачів, з метою забезпечення соціального захисту, до 1 квітня 2017 року уряд встановлюватиме регульовані ціни на газ та обмежуватиме вартість поставки.

  У жовтні 2015 було ухвалено низку підзаконних актів, які попри задекларовану мету не відповідали основним принципам європейського законодавства та зазначеним критеріям, і, відповідно, не дали очікуваного результату.

  Ухвалені правила не призвели до ефективної роботи ринку природного газу. Вони, з одного боку, є непрозорими та обтяжливими для добросовісних учасників ринку та компаній, які можуть бути зацікавлені в роботі на ньому, а, з іншого, створюють широке поле для зловживань та недобросовісної поведінки.

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
  Забезпечення ефективної роботи ринку природного газу

  В рамках підвищення ефективності ринку компанія ініціювала обговорення змін вторинного законодавства, які мають зменшити ризики небалансів для постачальників та оператора ГТС, спростити роботу для користувачів мережі, забезпечити неупередженість оператора ГТС при вчиненні балансуючих дій та зменшити фінансове навантаження на постачальників.

  Ризики, пов'язані з контролем Уряду над діяльністю групи

  Уряд України продовжує здійснювати контроль над операційною діяльністю групи через свої права власності в компанії. Такий вплив може стати причиною соціально-економічних ініціатив, які можуть негативно вплинути на операційну діяльність групи.

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
  Внесення змін до законодавства

  У грудні 2015 року було ухвалено постанову КМУ про "Деякі питання вдосконалення корпоративного управління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафто­газ України". Цією постановою було врегульовано на законодавчому рівні наступні аспекти:

  • затверджено нові редакції статуту, положення про наглядову раду та положення про правління компанії, в тому числі редакції цих документів, що діятимуть з 1 квітня 2017 року;

  • розділено функції власності та конфліктуючі з ними функції державного регулювання та галузевої політики (policy-maker) шляхом передачі управління 100% акцій від Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

  При цьому, пріоритетним залишається ухвалення проектів законів України:

  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", оператора газотранспортної системи та юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких вони є";

  • "Про запобігання політичному втручанню у господарську діяльність підприємств нафтогазової галузі".

  Для детальної інформації щодо реформи корпоративного управління див. розділ "Корпоративне управління".

  Ризики, пов'язані з передачею державі частки володіння у дочірніх підприємствах та майна, що не підлягає приватизації

  У 1998 році, після створення компанії, Уряд України зробив внесок до акціонерного капіталу компанії у вигляді акцій декількох акціонерних товариств. Цими акціонерними товариствами були АТ "Магістральний трубопровід "Дружба" і АТ "Придніпровський магістральний трубопровід" (які були реорганізовані у 2001 році в АТ "Уктранснафта"), АТ "Укрспецтрансгаз", АТ "Чорномор­нафтогаз", АТ "Укрнафта", та 54 регіональні газорозподільчі підприємства. Уряд України може передавати право володіння або контролю над усією або частиною володіння компанії у цих акціонерних товариствах та/або інших державних підприємствах зі зберігання та транспортування нафти та газу іншим компаніям або державним агентствам, і ці дії можуть завдати суттєвого негативного впливу на операційну діяльність компанії.

  У 1998 році компанія уклала угоду "Про використання державного майна, яке не підлягає приватизації" (надалі — "Угода") із Фондом державного майна України й отримала нафтогазову транспортну систему у свій операційний контроль. Угода була підписана на один рік, і строк її дії подовжується автоматично на один рік, якщо її не буде розірвано шляхом направлення повідомлення з боку однієї зі сторін, і вона є обов'язковою для виконання правонаступниками кожної зі сторін. Історично дія Угоди подовжувалась автоматично, оскільки жодна зі сторін не ініціювала її розірвання. Оскільки державне майно, яке не підлягає приватизації, формує основну частину господарської діяльності групи, то майбутні операції та фінансові результати діяльності групи залежать від подовження дії Угоди.

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
  Передача майна незалежним операторам

  Відповідно до умов Третього енергетичного пакета й постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.16 №496 найближчим часом буде здійснено відокремлення операторів газотранспортних систем від вертикально інтегрованих підприємств, що здійснюють видобування та постачання газу, а також відокремлення операторів систем зберігання газу. Відповідно державне майно буде використовуватись окремими незалежними операторами газотранспортних систем. Зважаючи на це, керівництво компанії вважає, що група продовжуватиме свою діяльність із державним майном у найближчому майбутньому.

  Ризики податкового регулювання

  Для податкового середовища в Україні властиві складність податкового адміністрування, суперечливі тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актів, які, окрім іншого, можуть збільшити фінансовий тиск на платників податків. У ході звичайної господарської діяльності група здійснює операції, тлумачення яких можуть бути різними у групи та податкових органів.

  Непослідовність у застосуванні, тлумаченні та впровадженні податкового законодавства може призвести до судових розглядів, які, зрештою, можуть стати причиною нарахування додаткових податків, штрафів і пені, а ці суми можуть бути суттєвими.

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
  Дотримання вимог законодавства

  Група виконує вимоги податкового законодавства, здійснює постійний моніторинг змін і доповнень, внесених до законів та інших нормативно-правових актів, оцінює і прогнозує ступінь можливого впливу таких змін на її діяльність.
  Група орієнтована на співпрацю з державними органами з метою забезпечення дотримання вимог законодавства в сфері валютного та податкового законодавства. Щодо операцій, тлумачення яких може бути неоднозначним, робляться запити до відповідних державних органів.

  Ризики, пов'язані з безпекою та збереженням активів

  Діяльність групи, пов'язана з операційними ризиками технологічного, технічного та природно-кліматичного характеру, діями персоналу і третіх осіб, що можуть призвести до негативних наслідків, в тому числі через помилки персоналу, розкрадання, терористичні акти, диверсії тощо.

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
  Забезпечення охорони виробничих об'єктів групи

  Групою проводиться політика впровадження на ГТС України сучасних методів діагностики, проведення реконструкції та модернізації.

  Групою проводиться робота щодо вивчення наявних передових світових технічних систем охорони об'єктів, у тому числі з використанням безпілотних літальних апаратів, а також можливостей Державного космічного агентства України з питань дистанційного зондування землі.

  Налагоджена та здійснюється постійна взаємодія з МВС України та його структурними підрозділами, у тому числі в областях, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, СБ України з питань забезпечення безпеки об'єктів групи.

  Ризики, пов'язані з правовим регулюванням надрокористування

  Держава контролює діяльність із розвідки та видобування нафти і газу в Україні шляхом видачі відповідних ліцензій. Згідно з чинним законодавством окремі ліцензії видаються на розвідку, розробку та видобування на кожному нафтогазовому родовищі. Ліцензії видаються на період від двох до двадцяти років, і їх дію можна подовжити на той самий строк.

  Для групи існує ризик непродовження строку на право користування ліцензіями або призупинення права користування ліцензіями (наприклад, через несвоєчасне виконання зобов'язань перед бюджетом або програми робіт, передбаченої ліцензійними угодами).

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
  Виконання умов ліцензійних угод

  Група вживає заходів щодо продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами шляхом відповідних звернень до центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

  Також група вживає заходів щодо вчасного та в повному обсязі виконання програм робіт, які визначені ліцензійними угодами. У випадку неможливості їх виконання, група готує відповідні обґрунтування та пропозиції щодо коригування цих програм і вносить на розгляд Держгеонадр України.

  Ризики, пов'язані з судовими процесами

  Група бере участь у багатьох судових процесах, які можуть суттєво вплинути на її фінансово-господарську діяльність. Найважливішими судовими процесами є суд з Газпромом, спір із неконтролюючими акціонерами Укрнафти, стосовно виконання акціонерної угоди.

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

  Група вживає всіх можливих заходів щодо досудового врегулювання спорів.

  В межах розпочатих судових процесів, особливо тих, рішення щодо яких матимуть суттєвий вплив на показники фінансової діяльності, група залучає кваліфікованих юридичних радників. Також здійснюється постійний моніторинг рішень, що ухвалюються вищими судами, та оцінюються результати судових процесів на рівні арбітражних судів з подальшим використанням для захисту інтересів групи.

   

  ФІНАНСОВІ РИЗИКИ

  Валютні ризики

  Група здійснює свою операційну діяльність на території України і її залежність від валютного ризику визначається, головним чином, необхідністю придбання природного газу у іноземних постачальників, що в основному деномінується у євро та доларах США. Група також здійснює сплату відсотків та погашення позик в іноземних валютах.

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
  Щомісячний перегляд цін реалізації газу для споживачів з урахуванням валютного курсу (крім населення та підприємств ТКЕ, які реалізують теплову енергію для населення, релігійних організацій)

  З набуттям чинності Законом України "Про ринок природного газу" з 01.10.15 компанія самостійно щомісячно визначає ціни для всіх споживачів природного газу, крім населення та підприємств ТКЕ, які реалізують теплову енергію для населення, з урахуванням закупівельної ціни газу, деномінованої в національній валюті. До квітня 2017 року планується перехід до ринкових цін для всіх категорій споживачів, які будуть враховувати коливання валютного курсу.

  Короткострокове управління валютними ризиками

  Група аналізує ситуацію на валютному ринку України та залежно від його кон'юнктури здійснює вибір валюти, в якій зберігаються залишки коштів (з урахуванням законодавчих актів НБУ з цього питання).

  Ризики ліквідності

  Діяльність групи має сезонний характер: обсяг реалізації природного газу та послуг з його транспортування протягом опалювального сезону складає близько 70% до річного, відповідно і грошові надходження за реалізовані товари та послуги суттєво зростають. З іншого боку, протягом літнього періоду при зменшенні грошових потоків у групи виникає потреба в додаткових фінансових ресурсах для фінансування закачування природного газу до ПСГ. Крім того, незадовільна платіжна дисципліна з боку споживачів природного газу, а також перехід на попередню оплату за імпортований природний газ призводять до зростання обсягу інвестицій, необхідних для фінансування робочого капіталу.

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
  Впровадження заходів щодо зменшення дебіторської заборгованості

  У 2015 році на виконання Меморан­думу з МВФ компанією PricewaterhouseCoopers LLC було проведено діагностичний аналіз дебіторської заборгованості групи. Проведений аналіз дозволить керівництву компанії покращити процес стягнення старої дебіторської заборгованості та уникнути проблем із стягненням заборгованості в майбутньому, а також сприятиме прозорості та належному управлінню заборгованістю.

  З метою усунення законодавчих перешкод та активізації роботи зі стягнення дебіторської заборгованості за спожитий природний газ в рамках співпраці України з МВФ за ініціативи та безпосередньої участі компанії було забезпечено виконання зобов'язань України щодо зняття двох довготривалих мораторіїв, які захищали енергетичні та інші компанії від застосування процедур примусового стягнення: мораторію на виконавче провадження та примусове виконання судових рішень щодо стягнення заборгованості відносно підприємств, включених до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, та мораторію на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств з державною часткою в капіталі не менше 25%.

  Також у 2015 році менеджмент групи вживав заходів із погашення дебіторської заборгованості підприємств-виробників азотних добрив. Внаслідок чого було погашено заборгованість на загальну суму майже 2,96 млрд грн.

  Перехід на оплату за газ за фактом поставки

  Група вживає заходів для поступового переходу на оплату імпортованого газу за фактом поставки, а також для залучення кредитних ресурсів для фінансування закачування природного газу до ПСГ на іноземних фінансових ринках за порівняно нижчими відсотковими ставками, ніж на українському ринку.

  Ризик зміни відсоткових ставок

  Група є великим позичальником на українському кредитному ринку. Зміни облікової ставки НБУ можуть мати суттєвий вплив на рівень відсоткових ставок, що в свою чергу, може негативно вплинути на фінансові показники групи.

  ЗАХОДИ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
  Диверсифікація та оптимізація кредитного портфелю за відсотковими ставками

  З метою фінансування придбання імпортованого газу група в 2015 році підписала кредитну угоду з ЄБРР на відновлюваній основі на суму 300 млн дол., за рахунок якої буде забезпечуватися придбання імпортованого природного газу на західному кордоні з Україною протягом 2016-2017 років. Також для забезпечення фінансування придбання імпортованого газу в IV кварталі 2016 року планується підписати угоду зі Світовим банком щодо організації фінансування у вигляді відкриття акредитивних/кредитних ліній комерційних банків під гарантії МБРР в розмірі до 500 млн дол. Крім того, планується залучення кредитних ресурсів з Міжнародною фінансовою Корпорацією (IFC) на суму до 200 млн дол.. Залучення кредитних ресурсів від міжнародних фінансових інституцій здійснюється за значно нижчими відсотковими ставками, ніж на вітчизняному ринку.
  Крім того, при зниженні ставки рефінансування НБУ група проводить роботу з вітчизняними банками щодо зниження кредитної ставки.  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>