• На відміну від багатьох країн Європи Україна має потенційну можливість повністю відмовитися від імпорту газу та забезпечувати свої потреби за рахунок внутрішніх ресурсів. Україна посідає четверте місце в Європі за обсягами видобутку і третє — за доведеними запасами природного газу, поступаючись лише Норвегії та Нідерландам.

  Протягом останніх 20 років інвестиції в розробку нафтових і газових родовищ в Україні були обмеженими. Це не давало можливості для суттєвого нарощення обсягів видобутку газу завдяки застосуванню новітніх технологій розвідки та видобутку. В 2015 році в Україні було вироблено 19,9 млрд куб. м газу (в 2014 році — 20,5 млрд куб. м) або 60% від загальних обсягів газу, використаних українськими споживачами. В 2015 році Україна імпортувала 16,4 млрд куб. м газу. При цьому обсяги газу в підземних сховищах за рік збільшилися на 2,5 млрд куб. м. Скорочення обсягу виробництва газу склало 0,6 млрд куб. м або 3%.

  Видобування газу в Україні

  Обсяг виробництва газу державною компанією Укргазвидобування скоротився на 4% – з 15,1 до 14,5 млрд куб. м. Ці обсяги також включають видобуток в рамках договорів про спільну діяльність та видобутий газ, використаний підприємством для власних виробничо-технологічних витрат.

  Нафтогазовидобувна компанія Укрнафта в 2015 році скоротила обсяг видобування газу на 13% — з 1,7 до 1,5 млрд куб. м.

  Через окупацію Росією АР Крим та м. Севастополь Україна минулого року не отримувала газ від іншого підприємства групи Нафтогаз — Чорноморнафтогазу. За перші два місяці 2014 року цією компанією було видобуто 0,3 млрд куб. м газу (у 2013 році — 1,7 млрд куб. м).

  Водночас, приватні виробники збільшили видобуток на 17% — з 3,3 до 3,9 млрд куб. м.

  Уряд України прогнозує, що обсяг видобутку газу в Україні збільшиться до 27 млрд куб. м до 2020 року. Ухвалення у 2015 році низки законопроектів у сфері енергетики відкрило нові можливості для покращення ситуації в галузі, але цих змін недостатньо для досягнення заявленої мети.

  По-перше, перегляду вимагає фіскальна політика щодо рентних ставок. Незважаючи на зменшення з 1 січня 2016 року ренти на видобуток газу — для Укргазвидобування вона скоротилася з 70% до 50% — це високий рівень навантаження для реалізації нових проектів.

  По-друге, важливо ухвалити відповідні законодавчі акти, які б дозволили місцевій владі залишати частку рентних платежів у місцевих бюджетах для інвестування у потреби регіону (зараз 100% рентних платежів спрямовується до державного бюджету). Впровадження таких змін позитивно вплине на співпрацю між газовидобувними компаніями та місцевою громадою. Залученість місцевих громад є вкрай важливим фактором для успішного нарощування виробництва.

  По-третє, потрібно усунути всі регуляторні бар'єри, які досі стримують розвиток галузі. Серед них ускладнена та непрозора ­процедура видачі спецдозволів, застарілі правила розробки нафтових та газових родовищ, відсутність централізованої бази геологічної інформації, необхідність отримувати права на земельну ділянку додатково до отримання спецдозволу. Нині для виконання робіт тривалістю шість місяців, наприклад, буріння, часто доводиться витрачати втричі більше часу на отримання погоджень і дозволів.

  Технічного врегулювання потребують і норми щодо оподаткування діяльності за угодами про розподіл продукції.

  Нафтогаз підтримує реалізацію необхідних регуляторних змін, які прямо впливають на розвиток газової галузі та залучення інвестицій у видобуток газу в Україні.

  УКРГАЗВИДОБУВАННЯ

  Дочірнє підприємство Нафтогазу Укргазвидобування (УГВ) є найпотужнішим гравцем на ринку видобування природного газу i газового конденсату в Україні. На УГВ припадає 73% загального обсягу видобутку українського газу. Структура виробничого циклу УГВ

  Частка підприємства у загальному видобутку нафти та конденсату складає 500 тис. т або 21% ринку.

  Станом на кінець 2015 року ресурсна база УГВ — 285 млрд куб. м доведених запасів газу, що в 3-6 разів більше, ніж у порівнюваних компаній посткомуністичних країн (Petrom, PGNiG, Romgaz, MOL).

  УГВ веде розробку газових, нафтогазових і нафтогазоконденсатних родовищ у 11 областях України, хоча геологорозвідувальні роботи з пошуку нових родовищ вуглеводнів останніми роками були локалізовані в Дніпровсь­ко-Донецькій западині та Карпатсь­кому регіоні.

  Весь товарний газ, видобутий підприємствами, в яких Укргазвидобування здійснює контроль, закуповується Нафтогазом та постачається для потреб населення за ціною, встановленою державою.

  На підприємствах Укргазвидобування працює близько 20 600 осіб.

  КРИТИЧНИЙ РІК

  Зменшення обсягів видобутку газу Укргазвидобуванням відбулося, зокрема, через тимчасову втрату контролю над активами, розташованими в зоні проведення АТО (185 млн куб. м), а також внаслідок значного дефіциту коштів на розвідку нових площ та розробку родовищ протягом декількох років поспіль.

  Ресурсну базу компанії було виснажено: протягом семи років — з 2007 до 2013 — компанія отримала лише один спецдозвіл на розвідку нових площ замість орієнтовно 100 необхідних. Для забезпечення зростання видобутку темп прирощування запасів має перевищувати обсяги видобування принаймні удвічі.

  Протягом 2013-2015 років Укргазвидобування видобуло близько 45 млрд куб. м газу, а приростило запасів лише на 29 млрд куб. м.

  За 2015 рік підприємство виробило 172 тис. т скрапленого газу, що на 8% менше показника 2014 року. Одночасно відбулось незначне зменшення обсягів реалізації нафтопродуктів. Так, в 2014 році було реалізовано 362,7 тис. т нафтопродуктів, а в 2015 році — 358,1 тис. т.

  НОВА КОМАНДА — НОВА СТРАТЕГІЯ

  У червні 2015 року за рекомендацією Нафтогазу Кабінет Міністрів призначив нового керівника Укргазвидобування Олега Прохоренка. До призначення в Укргазвидобування він працював у міжнародній консалтинговій компанії McKinsey в Україні та в інших країнах, де консультував приватні компанії та державні установи, допомагаючи їхньому реформуванню. З 2005 до 2007 року навчався в школі державного управління імені Кеннеді в Гарвардському університеті (США), де отримав ступінь магістра в сфері державного управління та громадської політики.

  Протягом декількох місяців було сформовано нову команду керівників, які прийшли з приватних українських і міжнародних компаній. Загалом було змінено близько 2/3 керівників структурних підрозділів.Першочерговим завданням нової команди стало запобігання критичному скороченню видобутку УГВ, яке було неминучим через ситуацію, в якій компанія працювала протягом попереднього десятиліття.

  У 2015 році Укргазвидобування отримало 20 спецдозволів, в т. ч. 4 — на нові родовища, та вп'ятеро збільшило обсяги сейсмічних робіт.

  Завдяки збільшенню надходжень та заходам з підвищення фінансової ефективності підприємству вдалося інтенсифікувати роботи з експлуатаційного та пошуково-розвідувального буріння, а також ввести в експлуатацію три дотисні компресорні станції.

  Виконання першочергової програми дій дозволило уникнути значного падіння обсягів виробництва у 2015 році. У 2016 році обсяги виробництва вдалося стабілізувати та започаткувати їхнє поступове зростання.

  Окрім вирішення найбільш нагальних точкових проблем, новий менеджмент УГВ розробив довгострокову стратегію розвитку, план заходів, провів реорганізацію, суттєво змінив та підсилив технічний персонал, у тому числі залучивши міжнародних фахівців.

  Спільно з командою Нафтогазу новий менеджмент визначив шість ключових напрямків, які допоможуть впровадити сучасні європейські стандарти у роботу Укргазвидобування:

  • боротьба з корупцією;

  • збільшення обсягів видобутку та переробки;

  • нарощення запасів;

  • оптимізація операційної моделі;

  • реформування внутрішніх функцій;

  • дерегуляція та вдосконалення законодавства.

  СТРАТЕГІЯ 20/20

  Перелік договорів СДУкргазвидобування впроваджує програму "Стратегія 20/20", реалізація якої за п'ять років має вивести обсяги видобування газу на рівень 20 млрд куб. м на рік. Загальна вартість інвест­програми складає понад 80 млрд грн.

  Для обґрунтування інвестпрограми було розпочато низку заходів з технічного аудиту, зокрема, проведено аудит геологічних запасів компанією Ryder Scott, аудит ключових управлінських процесів та аудит стану наземної інфраструктури компанією Deloitte, аудит кількості та потенціалу скорочення викидів компанією Petrad.

  Більшість родовищ, які сьогодні експлуатуються, майже вичерпані. Тому, щоб здійснювати видобуток газу з виснажених родовищ, компанія робить акцент на інтенсифікації видобутку. Цей метод дозволяє за рахунок сучасних технологій, у тому числі проведення гідророзриву пласта (ГРП), здійснювати видобуток газу значно дешевше порівняно з бурінням нової свердловини.

  Інвестиції в сейсмічну розвідку за другу половину 2015 року перевищили чотирирічний бюджет попередніх років, очікується, що це дозволить до кінця 2016 року розробити 3D моделі для 20 пріоритетних родовищ та вийти на 100 операцій ГРП на рік.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Укргазвидобування – це вертикально інтегрований видобувник газу та нафти з повним виробничим циклом

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Для реалізації стратегії збільшення обсягів видобутку Укргазвидобуванню необхідно інвестувати у технічне переоснащення, заходи інтенсифікації видобутку, розвідку нових родовищ, буріння нових свердловин.

  ПРОЗОРІСТЬ ЗАКУПІВЕЛЬ

  Станом на кінець 2015 року нова команда Укргазвидобування заощадила на закупівлях близько 500 млн грн. Це стало можливим завдяки ліквідації корупційних схем та перезавантаженню всієї системи закупівель. Загальний ефект від економії на закупівлях та фінансових витратах, впровадження електронних аукціонів склав більше 1 млрд грн.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Укргазвидобування має намір збільшити обсяги видобування газу до 20 млрд куб. м на рік у 2020 році за програмою "Стратегія 20/20"

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Зокрема, усі можливі закупівлі з серпня 2015 року було переведено до системи електронних державних закупівель ProZorro, що дозволило до кінця року провести 300 тендерів на суму майже 500 млн грн. Економія завдяки ProZorro за цей період склала 54 млн грн.

  Ті закупівлі, які не можна було провести через електронні торги, було організовано за новою прозорою процедурою. Завдяки усуненню посередників за ключовими поставками — труби, долота, метанол та інше — компанія заощадила близько 420 млн грн у другому півріччі 2015 року. Окрім того, в компанії впроваджено антикорупційну процедуру, яка сприяє моніторингу контрагентів у ході виконання договорів на предмет дотримання антикорупційних обов'язків.

  ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

  Укргазвидобування послідовно підвищує ефективність продажу своїх продуктів. В 2015 році компанія провела прозорий публічний конкурс з відбору бірж для продажу нафтопродуктів та почала реалізовувати продукцію через електрон­ні аукціони. Це дозволило підвищити конкуренцію за нафтопродукти компанії та заробити для Укргазвидобування додаткову маржу від реалізації.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Завдяки усуненню посередників компанія заощадила близько 420 млн грн у другому півріччі 2015 року

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Спеціальні аукціони з продажу частини ресурсу державних компаній проводилися і раніше, але відбувалося це через "кишенькову" біржу, на якій основну частину нафтопродуктів викуповували великі торговці за "соціальною" ціною, а  потім перепродавали за комерційною. Крім того, Укргазвидобування припинило продаж деетанпропанбутанізованого конденсату (ДЕПБК), технологічного бензину, який був джерелом сировини для випуску кустарних нафтопродуктів. Нині з відфільтрованого конденсату методом подальшої переробки УГВ отримує високооктановий компонент, який є базою для виробництва бензину, що відповідає стандарту Євро-5.

  У 2015 році було зменшено розміри лотів, що дозволило розширити ринок збуту і залучити до участі в аукціонах не тільки середні мережі, а й дрібних приватних торговців. Тепер в Україні продукція Укргазвидобування продається на конкурентних біржових торгах три-чотири рази на місяць. Завдання компанії на перспективу — щоденні біржові онлайн-торги.

  Рентна плата за газ Укргазвидобування

  Завдяки спрощеній процедурі реалізації мотор­ного палива, з вересня 2015 року Укргазвидобування почало за прямими контрактами постачати низькооктановий бензин власного виробництва для потреб Міноборони та Держрезерву.

  Укргазвидобування також активно працює разом з представниками Міненерговугілля над питанням переведення аукціонів з продажу скрапленого газу в електронний формат. Для того, щоб почати проводити торги в електрон­ному форматі, необхідно внести зміни до застарілої постанови Кабінету Міністрів №570, яка не передбачає електронних торгів для скрапленого газу.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ринкова вартість непрофільних активів Укргазвидобування оцінюється у понад 0,6 млрд грн

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Іншим важливим кроком стало розширення каналів експорту готової продукції — від прямих контрактів з міжнародними трейдерами до відкритих конкурсів на експорт. Крім того, було впроваджено технологію, яка дозволяє порівняти ціни на внутрішньому ринку і зовнішніх хабах і обрати найвигідніший варіант: продавати в Україні або за кордон.

  Ця стратегія допомогла Укргазвидобуванню вийти на прямі контракти з головними трейдерами енергетичного ринку, які раніше відмовлялися від співпраці через сумнівних посередників. У 2016 році відбулася перша поставка найбільшому незалежному нафтотрейдеру в світі  – VitolGroup BV (обіг якого за підсумками 2015 року склав 167 млрд дол.) моторного бензину за прямим контрактом. Сьогодні УГВ працює на експорт із 10–12 світовими трейдерами за спотовими контрактами. Ще одним прогресивним кроком, який був завершений вже у 2016 році, стала модернізація Шебелинського газопереробного заводу, який належить УГВ. Це дозволило запустити в серійне виробництво бензин стандарту Євро-4. У третьому кварталі 2016 року УГВ запустила виробництво бензину, що відповідає стандарту Євро-5. Виробництво дизельного палива Євро-4 передбачене з IV кварталу 2016 року.

  Компанії виводять процеси на аутсорсинг

  ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

  Окрім виробництва газу, нафти та конденсату, компанія на сьогодні має цілу низку непрофільних активів. Це — підсобні сільські господарства, будинки відпочинку, лікувально-оздоровчі заклади, магазини, заклади громадського харчування, будинки культури, об'єкти виробництва продуктів харчування тощо.

  Стан розгляду справ

  В 2015 році було проведено інвентаризацію непрофільних активів і майна. За попередньою оцінкою, ринкова вартість непрофільних активів Укргазвидобування складає понад 0,6 млрд грн. Ці активи сумарно генерують близько 30 млн грн збитків щомісяця, в обслуговуванні таких активів задіяно більше 1700 співробітників.

  Укргазвидобування має намір у майбутньому вийти з низки непрофільних активів і зосередитись на основній діяльності — нарощуванні видобутку газу.

  СТАН ТА ДІЇ З РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ СД

  Від початку роботи нової команди договори про спільну діяльність (СД) були однією з найбільш проблемних ділянок. На підприємства СД припадає приблизно 8% загального видобутку газу УГВ.

  Станом на 2015 рік діяло 8 договорів про спільну діяльність за участю Укргазвидобування, які було укладено з 2002 до 2014 року, причому 5 з них було укладено у 2004 році. Офіційною метою створення СД було забезпечення необхідного рівня інвестицій, який був недоступний УГВ через зафіксовані на низькому рівні ціни реалізації газу.

  Спільна діяльність організована таким чином, що УГВ не має оперативного контролю над цими активами. Кількість голосів УГВ у вищому органі управління за всіма договорами СД складає не більше 50%, внаслідок чого УГВ позбавлене можливості самостійно приймати рішення з питань діяльності СД. У багатьох випадках партнери УГВ у СД блокують прийняття таких рішень. Укладені угоди мають асиметричний розподіл прав та обов'язків не на користь УГВ.

  Згідно з умовами цих договорів, внеском УГВ, здебільшого, є право користування свердловинами, а вкладами інших учасників — в основному грошові кошти. Також за умовами договорів, партнери УГВ у СД зобов'язані були профінансувати та забезпечити капітальний ремонт свердловин, право користування якими передано до СД, та встановити вузли комерційного обліку природного газу. Результатом такої спільної діяльності мало бути отримання прибутку за рахунок реалізації вуглеводнів, видобутих з відремонтованих свердловин.

  В результаті аудиту договорів СД, проведеного новим менеджментом, було виявлено, що УГВ повністю виконало свої зобов'язання за усіма договорами СД, проте жоден з контрагентів не виконує своїх інвестиційних та виробничих зобов'язань за цими договорами в повній мірі.

  Зокрема, невиконання плану видобутку за 2015 рік становило 360 млн куб. м газу (було видобуто лише 1,16 млрд куб. м при плані видобутку 1,5 млрд куб. м). У багатьох випадках партнери УГВ у СД не зробили у повному обсязі свої грошові внески, не виконали та не профінансували роботи з капітального ремонту свердловин і не облаштували свердловини вузлами комерційного обліку.

  Крім того, деякі з партнерів у СД приховують від УГВ свою звітність. Майже всі вони відмовилися перейти на МСФЗ та гармонізувати системи обліку з УГВ. Окремі СД мають заборгованість перед державним бюджетом, в той час як чинним законодавством передбачена солідарна відповідальність учасників договорів СД за зобов'язаннями СД. Також аудитом договорів СД було встановлено, що деякі партнери УГВ у СД здійснювали реалізацію вуглеводнів, видобутих в межах СД, за заниженими цінами.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Протягом 2015 року на користь Укргазвидобування вирішено 73 судові справи на загальну суму 1,5 млрд грн

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Протягом 2015 року нове керівництво УГВ вело досудові переговори з кожним із партнерів щодо виправлення ситуації. Ці переговори не привели до позитивних зрушень у СД. Наприкінці 2015 року Укргазвидобування подало до суду сім позовних заяв про розірвання договорів СД та ініціювало повернення контролю над свердловинами, право користування якими було передано в СД.

  Крім того, у 2016 році після тривалих досудових переговорів, УГВ вимушене було звернутися до Арбітражної палати м. Стокгольм з позовом про розірвання договору СД з ТОВ "Карпатигаз" та компанією "МісенЕнтерпрайзіс АБ", оскільки партнери УГВ ухиляються від виконання своїх зобов'язань за договором СД. Новий менеджмент не укладав і на сьогодні не планує укладати нові угоди про спільну діяльність щодо видобутку газу, оскільки такий формат партнерства себе не виправдав.

   

  ПОСИЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ ТА АУТСОРСИНГ

  З метою координації роботи з інтенсифікації видобутку в 2015 році було закладено фундамент під переформатування технічної команди. Вперше в історії компанії вдалося залучити іноземних фахівців зі значним досвідом роботи з проведення операцій ГРП.

  У структурі Укргазвидобування є багато послуг, які більшість міжнародних видобувних компаній виводить на аутсорсинг. В перспективі компанія має намір визначити, які непрофільні виробничі процеси слід передати аутсорсеру.

  До складу Укргазвидобування входить найбільше бурове підприємство України Укрбургаз. Однак через багаторічне недофінансування технології та обладнання, використовувані компанією, застаріли. Укргазвидобування планує залучати до роботи зовнішніх підрядників для постачання нового обладнання, матеріалів та послуг там, де це доцільно. Вихід на ці ринки такого нового потужного замовника як УГВ фактично створює нову екосистему сервісних компаній і може зменшити собівартість таких операцій в рази, від чого виграють всі видобувні компанії в Україні.

   

  ЕКОЛОГІЯ

  Укргазвидобування дотримується жорстких вимог до екологічної безпеки виробництва та його впливу на довкілля. Технології видобутку, які використовуються при проведенні операцій ГРП, відповідають сучасним європейським екологічним стандартам та нормам і не становлять загрози навколишньому середовищу.

  Компанія активно розширює та впроваджує ряд проектів співробітництва з міжнародними та національними організаціями, такими як ЄБРР, Світовий банк, Державний департамент США та Міністерство енергетики США тощо. Проекти мають на меті залучення до Укргазвидобування кращих міжнародних практик видобутку, інвестицій та технічної підтримки міжнародних фахівців. 

  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>