ДІЯЛЬНІСТЬ ГРУПИ НАФТОГАЗ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА НАСТУПНИХ ПРИНЦИПАХ:

 • Дотримання прав людини та вимог чинного законодавства України
 • Інтеграція принципів соціальної відповідальності у щоденну діяльність компанії
 • Управління нефінансовими ризиками
 • Слідування кращим практикам у сфері КСВ
 • Урахування інтересів зацікавлених сторін
 • Оцінка ефективності діяльності компанії у сфері КСВ та її постійне вдосконалення
 • Інформаційна прозорість, відкритість та підзвітність
 • Корпоративна соціальна відповідальність

  Група Нафтогаз є однією з найбільших компаній України. Ми усвідомлюємо суспільну значимість результатів нашої роботи для економіки країни та українського суспільства і вважаємо, що наша діяльність у сфері корпоративної соціальної відповідальності — це наш внесок у сталий розвиток України.

  читати далі
 • Персонал

  Головний актив компанії — висококваліфікований персонал, мотивований на ефективну роботу. Він є запорукою успіху групи Нафтогаз і водночас суспільства в цілому, адже кінцевим власником компанії, по суті, є громадяни України.

  читати далі
 • Корпоративна етика

  Нафтогаз впроваджує сучасні стандарти корпоративного управління, орієнтуючись на найкращі світові практики. У 2014 році в компанії розпочалося реформування системи корпоративного управління, що має на меті зробити її більш ефективною та прозорою для акціонерів, партнерів, інвесторів.

  читати далі
 • Безпека праці

  Охорона життя та здоров"я працівників — один з пріоритетів роботи Нафтогазу. Компанія створює комфортні та безпечні умови праці, впроваджує міжнародні стандарти та найкращі практики у сфері управління гігієною та безпекою праці, а також вживає всіх необхідних заходів для зниження рівня виробничого травматизму.

  читати далі
 • Розвиток місцевих громад

  Нафтогаз прагне бути відповідальним партнером для місцевих громад. Група Нафтогаз сплачує податки та створює гідні умови праці, а також сприяє соціально-економічному розвитку територій, де вона працює, та сталому розвитку українського суспільства. Група Нафтогаз підтримує законодавчу ініціативу, що має на меті домогтися відрахування до місцевих бюджетів громад, на території яких відбувається видобування корисних копалин, до 5% від обсягу рентних платежів.

  читати далі
 • Екологія та безпека

  Нафтогаз усвідомлює всю міру відповідальності перед нинішнім і майбутніми поколіннями за вплив своєї діяльності на навколишнє середовище. Серед головних пріоритетів компанії — гармонізація економічних інтересів підприємств Нафтогазу з екологічними та соціальними інтересами суспільства.

  читати далі
 • Енергоефективність та енергозбереження

  Підприємства Нафтогазу є одними з найбільших виробників та одночасно споживачів енергетичних ресурсів в Україні. Тому раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення енергоефективності є одним з пріоритетних завдань компанії.

  читати більше
 • Взаємодія із зацікавленими сторонами

  Впровадження системного підходу до взаємодії із зацікавленими сторонами (ЗC) – акціонерами та інвесторами, співробітниками компанії, місцевими громадами, органами місцевого самоврядування, бізнес-спільнотою, фінансово-кредитними установами, органами державної влади, контролюючими органами, підрядниками та постачальниками, представниками наукової спільноти, ЗМІ – є пріоритетом для Нафтогазу. Адже ефективна взаємодія із зацікавленими сторонами — це необхідна умова для успішного вирішення економічних, екологічних та соціальних питань.

  читати далі