• Підприємства Нафтогазу є одними з найбільших виробників та одночасно споживачів енергетичних ресурсів в Україні. Тому раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення енергоефективності є одним з пріоритетних завдань компанії.

  Основні цілі Нафтогазу в сфері енергоефективності

  ПОЛІТИКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

  Нафтогаз активно реалізує політику у сфері раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, енергоефективності та впровадження альтернативної енергетики.

  Пріоритетними напрямками діяльності компанії є:

  • проведення оцінки енергоефективності об'єктів підприємств нафтогазового комплексу України (енерегоаудит);

  • модернізація або заміна морально застарілого і фізично зношеного енергетичного обладнання;

  • заміщення електроенергією природного газу, який використовується для забезпечення роботи газотранспортної системи України;

  • реалізація проектів з утилізації скидного енергопотенціалу теплоти відхідних газів газотурбінних приводів газоперекачувальних агрегатів;

  • реалізація проектів з утилізації скидного енергопотенціалу надлишкового тиску природного газу;

  • розвиток геотермальної енергетики з використанням фонду свердловин на родовищах компанії;

  • реалізація проектів газозаміщення там, де це є економічно виправданим і технічно можливим;

  • впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001.

  ПРОГРАМА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КОМПАНІЇ

  Для досягнення цілей підвищення енергоефективності компанія формує коротко– (щорічні) та довгострокові програми впровадження енергозберігаючих заходів. На підприємствах компанії діє "Програма підвищення енерго­ефективності на 2015-2020 роки", яка спрямована на підвищення енергетичної ефективності технологічних процесів видобування, зберігання, транспортування і розподілу природного газу та нафти на виробничих об'єктах Нафтогазу. Компанія розраховує, що завдяки заходам Програми енергоефективності вдасться знизити рівень питомих витрат енергоресурсів підприємств орієнтовно на 20% порівняно з базовим 2014 роком. Загалом за 2015-2020 роки планується досягти економії паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 889,60 тис. т умовного палива (622,70 тис. т нафтового еквівалента), у тому числі:

  • природного газу — 715,40 млн куб. м;

  • електричної енергії — 88,60 млн кВт год;

  • теплової енергії — 169,10 тис. Гкал.

  РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У 2015 РОЦІ

  Нафтогаз разробив та почав впровадження Програми підвищення енергоефективності компанії на 2015-2020 роки.

  Найбільш вагомими заходами, спрямованими на підвищення енергоефективності і реалізованими у 2015 році, були:

  • впровадження технологій ремонту дефектних ділянок без випускання газу з газопроводу;

  • виявлення та усунення втрат газу через ущільнення технологічного обладнання;

  • максимальний відбір газу з ділянок газопроводів перед проведенням ремонтних робіт;

  • використання утилізованого тепла вихлопних газів газотурбінних установок для теплопостачання замість роботи котельні;

  • будівництво дотискувальних компресорних станцій для збирання низьконапірного газу;

  • модернізації анодного заземлення установок катодного захисту газопроводів;

  • впровадження енергоефективних джерел світла для зовнішнього та внутрішнього освітлення виробничих і офісних приміщень;

  • впровадження пристроїв частотного регулювання та м'якого пуску асинхронних двигунів.

  У 2015 році Нафтогаз провів дослідження щодо можливості використання виснажених нафтових та газових свердловин для видобутку геотермальної енергії для забезпечення потреб споживачів у теплі та електроенергії.

  За результатами зазначених досліджень планується реалізація двох пілотних проектів будівництва геотермальних станцій з безпосереднім використанням тепла.

  У 2015 році Нафтогаз провів збір та попередній аналіз даних щодо наявних об'єктів (свердловини, що очікують ліквідації). На початковому етапі було проведено дослідження понад 1000 свердловин та був складений ­реєстр родовищ компанії з пластовими температурами понад 85°С відповідно до мінімальних технологічних вимог.

  На початку 2015 року компанія взяла участь у семінарі ТАІЕХ з глибинної геотермальної енергетики з метою набуття та переймання досвіду країн з розвинутим геотермальним сектором.

  Компанія тісно співпрацює з Італійським Агентством зовнішньої торгівлі (Відділ торговельного обміну Посольства Італії) щодо отримання експертної допомоги для реалізації проектів отримання геотермальної енергії із нафтогазових свердловин.

  Подальша реалізація пілотних проектів потребує підготовки техніко-економічного обґрунтування для розробки проектно-технічної та кошторисної документації.

  Зекономлені ресурси

  ПЛАНИ НА 2016 РІК:

  • Активізувати роботи стосовно впровадження Програми енергоефективності компанії.

  • Вдосконалити наявну систему енергетичного менеджменту з урахуванням вимог міжнародних стандартів серії ISO 50000.

  • Розпочати реалізацію проекту технічного переоснащення систем індивідуального опалення та підігріву води для споживачів з використанням механізму енергосервісних договорів.  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>