• Нафтогаз впроваджує сучасні стандарти корпоративного управління, орієнтуючись на найкращі світові практики. У 2014 році в компанії розпочалося реформування системи корпоративного управління, що має на меті зробити її більш ефективною та прозорою для акціонерів, партнерів, інвесторів.

  В Нафтогазі діє Кодекс корпоративної етики, в якому визначені етичні норми ведення бізнесу компанії, а також правила взаємодії співробітників один з одним, з партнерами, конкурентами, державою та суспільством. Кожен працівник поділяє корпоративні цінності компанії та усвідомлює їх обов'язковий характер у рамках своєї професійної діяльності.

  Впроваджуючи сучасні норми корпоративної етики, Нафтогаз прагне зміцнити репутацію компанії як відповідального роботодавця для співробітників, як надійного ділового партнера та прозорої та відкритої компанії — для українського суспільства.

  Відповідно до найкращих міжнародних практик у сфері корпоративної етики, одні з основних положень Кодексу корпоративної етики Нафтогазу стосуються дотримання прав людини та забезпечення рівних можливостей. Компанія дотримується прав людини, визнає їх важливість та підтримує принципи, що визначені у Загальній декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини та основних свобод, деклараціях і конвенціях Міжнародної організації праці та інших міжнародних документах у сфері прав людини. У Компанії поважається особиста свобода, права і гідність людини, не допускаються будь-які форми дискримінації або утиски на робочому місті.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Головні цінності компанії: надійність, професіоналізм, відповідальність та розвиток

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, сексуальної орієнтації, місця проживання та інших обставин.

  Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Нафтогаз підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу.

  Кодекс корпоративної етики Нафтогазу також визначає важливим елементом взаємодії держави, бізнесу та суспільства корпоративну соціальну відповідальність перед своїми співробітниками та членами їх родин, перед мешканцями населених пунктів, де компанія здійснює свою діяльність, та перед українським суспільством у цілому.
  Кодекс корпоративної етики компанії розроблений на основі загальновизнаних норм ділової поведінки. Кодекс корпоративної етики компанії вдосконалюється відповідно до найкращих міжнародних практик.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Детальніше ознайомитися з Кодексом корпоративної етики компанії можна на сайті www.naftogaz.com

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>