• Головний актив компанії — висококваліфікований персонал, мотивований на ефективну роботу. Він є запорукою успіху групи Нафтогаз і водночас суспільства в цілому, адже кінцевим власником компанії, по суті, є громадяни України.

  Наразі багато зусиль докладається, аби у групі Нафтогаз працювали кваліфіковані, досвідчені та енергійні лідери в усіх ланках управління. Це дозволить забезпечити сталий розвиток компанії та надання споживачам якісних товарів та послуг відповідно до їхніх потреб.

  КОМАНДА НАФТОГАЗУ

  Нафтогаз є одним з найбільших роботодавців України. На підприємствах, що входять до групи Нафтогаз, працюють 77 308 співробітників. Це інженери з буріння, розробки родовищ, експлуатації та ремонту обладнання, впровадження нових технологій, підготовки і транспортування газу та нафти, геологи та геофізики, механіки, електрики та інші фахівці нафтогазової галузі. Крім того, в компанії працюють управлінці, аналітики, фінансисти, менеджери з персоналу, корпоративних комунікацій та інші. Всі вони — найцінніший актив компанії.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  У 2015 році підвищили кваліфікацію 17 428 працівників підприємств групи, з яких 5 655 — керівники і професіонали. Навчено новим професіям (підготовка, перепідготовка, суміжні професії) – 2 697 працівників. 120 співробітників Нафтогазу пройшли навчання/підвищили кваліфікацію у зовнішніх навчальних закладах, з них 21 співробітник лінійного та вищого менеджменту та 99 лінійних працівників. У 2015 році було організовано курси англійської мови, де навчаються 115 працівників головного офісу компанії

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Нафтогаз розвиває у своїх співробітниках якості, яких вимагає процес реформування групи та які є необхідними для успішної роботи у нових умовах. Серед них — постійне вдосконалення знань та навичок, а також відповідальність та результативність у виконанні завдань, спрямованих на досягнення стратегічних цілей групи Нафтогаз. 

  Пріорітети компанії у сфері управління персоналом

  СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

  В 2014 році у компанії розпочався процес реформування корпоративної системи управління, відбулася зміна керівництва, що також вплинуло на стратегію Нафтогазу щодо управління персоналом. У компанії розроблена та ухвалена нова HR-стратегія, яка реалізується за такими напрямами: підвищення організаційної ефективності, побудова ефективних HR-процесів, зміна управлінських практик, підвищення рівня залученості та мотивації працівників.

  ВИНАГОРОДА ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

  Компанія дбає про своїх співробітників та забезпечує їм гідну винагороду за виконану роботу. У 2015 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників на підприємствах компанії складала 7 388 грн, що на 54% вище, ніж в цілому у промисловості України.

  В основу політики Нафтогазу щодо оплати праці покладено принципи прозорості, об'єктивності та конкурентоспроможності заробітної плати порівняно з аналогічною роботою в приватному бізнесі.

  Нафтогаз також підвищує рівень добробуту та соціальної захищеності співробітників і надає їм соціальні гарантії та компенсації, що передбачені чинним законодавством України та визначені у колективних договорах і галузевих угодах, які укладені між Міненерговугілля України, Нафтогазом та Профспілкою працівників нафтової і газової промисловості України.

  Структура витрат підприємств Нафтогазу на соціальний розвиток та соціальні заходи включає оздоровлення та відпочинок працівників, медичне обслуговування, матеріальну допомогу при народженні дитини, а також малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, виплати пенсіонерам і ветеранам та багато іншого. Працівники підприємств компанії підтримують ідею здорового способу життя: займаються волейболом, влаштовують турніри з міні-футболу, шахів, настільного тенісу та інших видів спорту.

  ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ

  В умовах реформування компанії, підвищення вимог до якості праці, а також впровадження нових технологій виробництва надзвичайно важливим є постійне оновлення професійних знань та навичок працівників.

  Можливість професійного розвитку важлива і для працівників компанії, а отже, вона сприяє тому, аби на підприємства Нафтогазу приходили працювати найкращі спеціалісти галузі, які бачать довгострокову перспективу та можливості для кар'єрного росту.

  Корпоративна система навчання та розвитку персоналу Нафтогазу побудована таким чином, щоб забезпечити високий рівень професійно-технічних компетенцій працівників, який відповідає поточній і перспективній потребі ведення бізнесу, всебічну підготовленість персоналу для реалізації стратегічних проектів компанії, а також, щоб підсилити управлінські функції в компанії.

  Компанія навчає та підвищує кваліфікацію своїх працівників, використовуючи такі основні інструменти:

  •  підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників у навчально-курсових комбінатах підприємств компанії;

  •  навчання працівників Нафтогазу у вищих навчальних закладах-партнерах нафтогазового профілю (з якими укладено угоди про співпрацю);

  •  перепідготовка та підвищення кваліфікації в спеціалізованих центрах післядипломного навчання;

  •  курси англійської мови для співробітників компанії;

  •  обмін знаннями та досвідом з провідними іноземними компаніями.

  Базовими навчальними закладами для перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників і професіоналів Нафтогазу є Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Львівський університет безпеки життєдіяльності, Міжгалузевий навчально-атестаційний центр Інституту електрозварювання ім. Є. Патона, Національний авіаційний університет, Інститут метрології і стандартизації, Головний навчально-методичний центр Держгірпром­нагляду України, асоціація незалежних експертів України "Укрексперт", Національний університет "Львівська політехніка", Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М. Остроградського та інші.

  Взаємодія з навчальними закладами

  Компанія зацікавлена, щоб на її підприємства приходили працювати кращі студенти та випускники провідних вищих навчальних закладів з рівнем підготовки, що відповідає світовим стандартам. З цією метою Нафтогаз активно співпрацює з вищими та професійно-технічними закладами України за такими напрямами:

  • професійна орієнтація випускників шкіл, залучення до роботи в Нафтогазі кращих студентів та випускників провідних вищих навчальних закладів з рівнем підготовки, що відповідає світовим стандартам;

  • стажування викладачів для ознайомлення з виробничими процесами, технікою, технологіями, що використовуються на підприємствах компанії, а також участь працівників підприємств компанії в роботі екзаменаційних комісій із захисту дипломних робіт випускників.

  Структура персоналу Нафтогазу

  Кожного року укладаються договори про cпівпрацю з навчальними закладами з метою підготовки спеціалістів та їх працевлаштування, забезпечення проведення практики студентів на виробництві. В рамках розвитку та залучення кращих кадрів до нафтогазової галузі Нафтогаз вже 17 років співпрацює з Івано-Франківським університетом нафти та газу в напрямках підвищення кваліфікації фахівців галузі та прийняття на практику/стажування кращих студентів.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Стратегія Нафтогазу щодо залучення висококласних кадрів передбачає розробку комплексу заходів, спрямованих на посилення бренду та покращення репутації компанії. За результатами експертних рейтингів та на думку фахівців, які шукать роботу, Нафтогаз входить до числа найпривабливіших роботодавців:
  • За даними дослідження кадрового порталу rabota.ua, Нафтогаз переміг у 2015 році у номінації "Найцікавіший роботодавець". За статистикою порталу було зафіксовано 17 000 переглядів однієї вакансії компанії, що свідчить про важливе визнання зусиль Нафтогазу щодо змін у підходах до управління персоналом та корпоративного управління загалом.
  • За результатами дослідження міжнародного кадрового порталу HeadHunter, Нафтогаз посів п'яте місце у рейтингу найпривабливіших роботодавців України-2015 у сегменті "Професіонали технічних і природничих спеціальностей".

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Група Нафтогаз спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Івано-Франківським університетом нафти та газу розробляють спільну програму розвитку нафтогазовидобувного комплексу України на період до 2026 року. В рамках цієї програми розробляється план сприяння проходження студентами виробничих практик та подальшого працевлаштування випускників в Україні.

  РОБОТА З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ

  Молоді спеціалісти — випускники Івано-Франківсь­кого національного технічного університету нафти і газу, Полтавського геологорозвідувального технікуму, Дрогобицького коледжу нафти і газу та інших навчальних закладів — щороку приходять на роботу на підприємства компанії. Нафтогаз приділяє особливу увагу роботі з ними.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Незважаючи на складну економічну ситуацію в державі, спільними зусиллями керівників Нафтогазу та галузевих профспілок протягом 2015 року здійснювалось соціальне забезпечення працівників нафтогазової галузі

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Молоді спеціалісти проходять стажування на робочих місцях з подальшим призначенням їх на посади фахівців, професіоналів і керівників. Термін стажування встановлюється підприємствами з урахуванням індивідуального рівня професійної підготовки молодого спеціаліста. Проходження стажування відбувається за індивідуальними планами. Основне місце в планах відводиться поглибленому вивченню конкретних обов'язків за посадою з метою набуття практичних і організаторських навичок.

  Молоді спеціалісти також залучаються до активної роботи в семінарах, конференціях, беруть участь у розробці пропозицій щодо підвищення ефективності виробництва.

  Найбільш талановита молодь висувається на керівні посади.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Діалог з профспілками

  Компанія впроваджує соціально орієнтовану політику, створюючи для своїх працівників комфортні та безпечні умови праці та забезпечуючи соціальну підтримку згідно з колективними угодами.
  Нафтогаз веде конструктивний діалог з Профспілкою працівників нафтової та газової промисловості України та Профспілкою працівників газових господарств України. В рамках галузевих угод та колективних договорів компанія, її підприємства та профспілки виступають соціальними партнерами у вирішенні соціально-економічних, трудових, правових та інших питань.
  Завдяки їх спільним зусиллям забезпечується виконання більшості положень галузевих угод та колективних договорів.
  З метою реалізації принципів соціального партнерства на підприємствах компанії забезпечується погодження з профспілковими комітетами розпорядчих документів, що стосуються питань умов оплати праці, трудових, соціальних, культурно-побутових та інших питань соціального захисту працівників.
  В рамках ведення соціального діалогу на галузевому рівні створюються відповідні комісії за участю представників підприємств компанії та галузевих профспілок для ведення переговорів щодо укладання галузевих угод. Проводяться спільні засідання з підведення підсумків виконання галузевих угод.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Середньомісячна зарплата на підприємствах Нафтогазу  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>