• Впровадження системного підходу до взаємодії із зацікавленими сторонами (ЗC) – акціонерами та інвесторами, співробітниками компанії, місцевими громадами, органами місцевого самоврядування, бізнес-спільнотою, фінансово-кредитними установами, органами державної влади, контролюючими органами, підрядниками та постачальниками, представниками наукової спільноти, ЗМІ – є пріоритетом для Нафтогазу. Адже ефективна взаємодія із зацікавленими сторонами — це необхідна умова для успішного вирішення економічних, екологічних та соціальних питань.

  Компанія прагне будувати свої відносини з ключовими зацікавленими сторонами на основі поваги, довгострокової співпраці та принципів оптимальної взаємодії. В компанії діє "Порядок взаємодії з зацікавленими сторонами", у якому сформульовані цілі та принципи взаємодії, а також визначені всі зацікавлені сторони компанії, сфери їх інтересів та форми взаємодії з ними.

  Основні принципи взаємодії із зацікавленими сторонами групи Нафтогаз

  ВЗАЄМОДІЯ КОМПАНІЇ З КЛЮЧОВИМИ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

  Ключовими зацікавленими сторонами для групи Нафтогаз є працівники, підприємства групи, партнери, ЗМІ, конкуренти, держава та українське суспільство.

  Компанія будує відносини із своїми працівниками відповідно до вимог чинного законодавства України та на основі довгострокової плідної співпраці, підґрунтям якої є довіра, взаємна повага та орієнтованість на результат. Компанія інформує працівників про важливі корпоративні події через офіційні сайти Нафтогазу та підприємств групи, через корпоративні інтранет-портали, інформаційні стенди та дошки оголошень. Надзвичайно важливим інструментом отримання зворотного зв'язку від працівників є зустрічі керівництва компанії зі співробітниками та профспілками.

  Взаємовідносини компанії та її підприємств будуються на основі відкритості, довіри, взаємної підтримки, поваги до професіоналізму один одного.

  Компанія взаємодіє з діловими партнерами на основі довгострокової співпраці, взаємної вигоди, поваги, довіри та справедливості, об'єктивності та добросовісності.

  Компанія постійно взаємодіє з представниками засобів масової інформації та будує відносини з ними на принципах відкритості та прозорості, оперативності та готовності до діалогу, дотримання високих етичних стандартів спілкування.

  Компанія взаємодіє з конкурентами на принципах поваги, завжди вітає та підтримує взаємовигідну співпрацю.

  Компанія, усвідомлюючи суспільну значимість своєї діяльності та відповідальність перед державою та українським суспільством, прагне до побудови та підтримання стійких, конструктивних взаємовідносин з органами влади та місцевого самоврядування, які базуються на принципах законності, добросовісності, професіоналізму, партнерства, взаємної довіри, поваги та непохитності зобов'язань. Здійснюючи діяльність у сфері корпоративної відповідальності, компанія робить свій внесок у сталий розвиток українського суспільства.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Детальніше ознайомитися з Порядком взаємодії компанії з зацікавленими сторонами можна на сайті Нафтогазу

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

  Один з найважливіших принципів взаємодії компанії із зацікавленими сторонами — інформаційна відкритість. Компанія підтримує діалог з усіма зацікавленими сторонами та надає їм достовірну інформацію про свою діяльність, використовуючи такі основні інструменти:

  • публікація актуальної інформації про діяльність підприємств групи на сайті компанії http://www.naftogaz.com;

  • публікація щорічних звітів про діяльність компанії, у тому числі про екологічні та соціальні аспекти;

  • проведення круглих столів, консультацій з місцевими громадами у регіонах діяльності компанії;

  • інформування місцевих громад про соціальні та благодійні програми компанії.

  "Порядок взаємодії з зацікавленими сторонами" розповсюджується на всі види діяльності компанії та застосовується до проектів, які мають значний вплив на довкілля та життя громад або до яких виявлений інтерес зацікавлених сторін. Якщо компанія має намір реалізувати невеликі проекти, що потенційно не мають значного впливу на місцеве населення або інші зацікавлені сторони, можуть застосовуватися тільки такі заходи взаємодії, як публікація заяви про наміри в місцевих ЗМІ та організація органами місцевого самоврядування громадсь­ких слухань з метою ознайомлення громадськості з відповідним проектом та врахування громадських інтересів під час розроблення проектів. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Підходи до взаємодії компанії з ключовими зацікавленими сторонами компанії — працівниками, дочірніми підприємствами, партнерами, ЗМІ, конкурентами, державою та українським суспільством — також містяться у  Кодексі корпоративної етики Нафтогазу на сайті компанії www.naftogaz.com  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Карта зацікавлених сторін групи Нафтогаз

  та основні методи взаємодії з ними

  Карта зацікавлених сторін групи Нафтогаз

  Карта зацікавлених сторін

  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>