• Дотримання високого рівня прозорості та підзвітності — один із пріоритетів групи Нафтогаз. Компанія усвідомлює, що її діяльність значною мірою впливає на енергетичну безпеку України та її сталий розвиток. Своєчасне інформування всіх зацікавлених сторін щодо операційної діяльності, фінансових показників та суспільно значимих аспектів є важливою складовою відповідальності компанії.

  Нафтогаз має на меті створити прозору систему розкриття інформації відповідно до Принципів корпоративного управління для державних підприємств, визначених Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Згідно зі стандартами ОЕСР, група Нафтогаз, як державна компанія, здійснює свою діяльність в інтересах громадськості. Тому відкритий доступ громадськості до ключових показників ефективності компанії є основою для забезпечення підзвітності та запобігання можливому політичному втручанню у діяльність компанії.

  Політика прозорості та розкриття інформації

  Компанія у 2015 році розробляла Політику прозорості та розкриття інформації, яка була ухвалена у 2016 році.

  Критерії суттєвості для розкриття інформації

  Компанія розкриває інформацію відповідно до вимог розкриття інформації, встановлених чинним законодавством України, а також за стандартами встановленої практики ОЕСР для державних підприємств.

  Принципи розкриття

  Публічному розкриттю підлягає інформація, що відповідає наступним критеріям:

  1. інформація є обов'язковою для розкриття згідно з чинним законодавством України.

  Зокрема, це фінансова та статистична звітність, інформація щодо проведення понадпорогових закупівель товарів, робіт та послуг, дані, що підлягають розкриттю згідно із законодавством про доступ до публічної інформації та ін., або

  2. інформація, що розкривається Нафтогазом на добровільній основі:

  • інформація про дії та події, що мають суттєвий вплив на операційні доходи або активи групи (можуть призвести до зменшення або збільшення операційних доходів або активів групи більше ніж на 10% від відповідного показника групи згідно з останньою опублікованою консолідованою річною звітністю);

  • інформація про рішення або події, що, на думку менеджменту, мають або можуть мати суттєвий вплив на реалізацію будь-якого з ключових напрямів стратегії холдингової компанії або будь-якого з підприємств групи;

  • регулярна статистична інформація про діяльність компанії, підприємств групи та ринку газу і нафти України (в агрегованому або розгорнутому вигляді, за рішенням менеджменту компанії), зокрема щодо залишків запасів газу в ПСГ, транспортування газу територією України, обсягів видобування газу, обсягів та вартості закупівлі імпортованого газу, обсягів реалізації газу та динаміки розрахунків за газ з боку споживачів тощо;

  • інформація про угоди на постачання товарів або послуг з пов'язаними особами, тобто компаніями, які не входять до групи Нафтогаз, але власниками/співвласниками яких є члени правління Нафтогазу або члени правління його дочірніх підприємств, за винятком випадків, коли такі угоди укладаються за результатами відкритого конкурсу або торгів в системі електронних державних закупівель Prozorro;

  • інформація про зміни в складі правління Нафтогазу або підприємств групи, вартість активів яких перевищує 5% від вартості активів групи в останній опублікованій консолідованій річній звітності;

  • щорічна декларація про майновий стан та доходи голови правління Нафтогазу;

  • інформація, що не є суттєвою для фінансових показників компанії або реалізації її стратегії, але, на думку менеджменту, має або може мати значний суспільний резонанс.

  Не підлягає публічному розкриттю:

  1. інформація, визначена як конфіденційна у договорах з контрагентами. Компанія розкриває інформацію органам контролю та статистики згідно з чинним законодавством;

  2. інша інформація, що не є обов'язковою для публікації згідно з чинним законодавством, та розкриття якої, на обґрунтовану думку менеджменту, може зашкодити інтересам компанії в процесі переговорів або ведення господарської діяльності.

  Канали та інструменти розкриття інформації

  Для розкриття інформації Нафтогаз використовує власні ресурси: корпоративні веб-сайти www.naftogaz.com та www.naftogaz-europe.com, а також офіційні сторінки компанії в соціальних мережах Facebook та Twitter. Офіційні повідомлення компанії також надсилаються прес-службою з адреси press@naftogaz.com.

  Згідно з рекомендаціями ОЕСР для реальної підзвітності та ефективного процесу ухвалення рішень компанія готує річний звіт, який є актуальним документом про діяльність групи Нафтогаз та містить консолідовану фінансову звітність. Починаючи з 2014 року у річному звіті компанії міститься також розділ, присвячений діяльності компанії у сфері корпоративної відповідальності.

  Інформація, що подається за запитом в органи контролю та статистики, складається з урахуванням раніше поданої інформації, контексту запиту та специфічних вимог до подання такої інформації. Як наслідок, вона може бути неповною та нерепрезентативною. З цих причин менеджмент компанії не оприлюднює таку інформацію, але готовий оперативно надавати коментарі щодо таких даних, аби уникнути викривлення фактів та сприяти об'єктивній інтерпретації такої інформації.
  Компанія також розкриває інформацію із залученням ЗМІ та громадських організацій. Ключовим каналом зовнішніх комунікацій для Нафтогазу є ЗМІ.

  Співпраця з професійною спільнотою та галузеві платформи прозорості

  Нафтогаз відкритий до участі в провідних платформах прозорості, пов'язаних з діяльністю компанії або її підрозділів. Після набрання чинності Закону України "Про ринок природного газу", що відповідає вимогам Третього енергетичного пакета ЄС, компанія взяла на себе зобов'язання проводити інформаційно-просвітницькі заходи щодо роз'яснення нових правил функціонування газового ринку. До таких заходів належить проведення прес-конференцій і зустрічей керівництва компанії з цільовою аудиторією: профільними журналістами та редакторами інформагенцій та центральних ЗМІ; експертним співтовариством та галузевими відомствами; посадовцями вищої та середньої ланки, які ухвалюють рішення; представниками дипломатичного корпусу та міжнародних організацій; зацікавленими вітчизняними та іноземними інвесторами.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Впродовж 2015 року:
  Опубліковано прес-релізів — більше 220
  Надано інтерв'ю ЗМІ — більше 20
  Проведено прес-конференцій, брифінгів та виступів на телебаченні — 18

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Протягом 2015 року Нафтогаз брав участь у низці релевантних подій, в тому числі, у Мюнхенській конференції з безпеки; засіданні Комісії Україна-НАТО в Брюсселі; Міжнародній конференції допомоги Україні у Києві; Українсько-американській інвестиційній конференції в США; Українсько-німецькому економічному форумі в Берліні та ін.
  Компанія працює над посиленням прозорості в галузі енергетики. З метою подальшої імплементації механізмів прозорості у 2015 році Укртрансгаз, 100% дочірнє підприємство Нафтогазу, відкрив доступ спостерігачам Європейської комісії до об'єктів ГТС, в тому числі до газовимірювальних станцій, для моніторингу транспортування природного газу територією України. Крім надання фізичного доступу моніторинговій місії на об'єкти української ГТС, Укртрансгаз почав щоденне оприлюднення даних щодо заявок на транспортування російського газу для європейських споживачів, фактичних обсягів надходження російського газу в Україну і фактичних обсягів транспортування газу для ЄС і України. Максимальна прозорість забезпечується за рахунок публікації у відкритому доступі на платформі асоціації операторів ГТС Європи Entsog та на офіційному сайті Укртрансгазу щоденної звітності про роботу ГТС України з європейськими партнерами. Заявки європейських країн-імпортерів природного газу публікуються на платформі прозорості Укртрансгазу. Компанія відкрита до участі в інших провідних платформах прозорості, пов'язаних з діяльністю компанії або її підрозділів.

  На момент публікації цього звіту компанія бере участь у розробці та активно підтримує просування проекту закону щодо прозорості у видобувних галузях.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Нафтогаз у соціальних мережах

  ___

  Facebook (українською мовою): https://www.facebook.com/NaftogazUA
  Twitter (англійською мовою): https://twitter.com/NaftogazUkraine
  Twitter (українською мовою): https://twitter.com/NaftogazUK

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  <<Попередній розділ
   
  Наступний розділ>>